Kada je u pitanju bolja produktivnost pomoću dobre organizacije, postoji nekoliko efikasnih metoda koje možete primeniti. Evo nekoliko saveta za to:

 • Fizičko čuvanje dokumenata:
 • Koristite kvalitetne fascikle, registratore i kutije za odlaganje i arhiviranje kako bi ste zaštitili i organizovali dokumente.
 • Kategorizujte dokumente po vrsti, kao što su finansije, administrativni dokumenti, ugovori itd.
 • Koristite oznake i etikete kako biste označili fascikle i registratore i omogućili brz pristup dokumentima.
 • Kreirajte sistem numerisanja ili alfabetskog sortiranja kako biste lakše pronalazili dokumenta.
 • Redovno pregledajte i ažurirajte arhivu, izbacujući zastarela ili nepotrebna dokumenta.

 

 • Digitalno čuvanje dokumenata:
 • Skenirajte papirne dokumente i sačuvajte ih u elektronskom formatu. Koristite skener visokog kvaliteta kako biste dobili jasne i čitljive kopije.
 • Organizujte digitalna dokumenta na računaru u posebnim fasciklama.
 • Koristite smislene i logične nazive za dokumenta i foldere kako biste lakše pretraživali.
 • Redovno pravite sigurnosne kopije (backup) svojih digitalnih dokumenata kako biste ih zaštitili od gubitka ili oštećenja.
 • Koristite odgovarajuće softvere za upravljanje koji omogućavaju indeksiranje, pretragu i deljenje dokumenata.

 

 • Kombinacija digitalnog i fizičkog čuvanja:
 • Po preporuci stručnjaka i najbolja solucija. Možete čuvati originalne papirne dokumenete u arhivi i istovremeno imati brzi pristup njihovim digitalnim kopijama na svom računaru.
 • Povežite svoje fizičke fascikle i digitalne foldere identičnim indeksiranjem radi lakše identifikacije.

 

 • Etiketiranje i indeksiranje:
 • Koristite jasne oznake koje će olakšati vašu sistematsku i vizualnu pretragu.
 • Preporučuje se imati popis svih dokumenata.

 

 • Čuvanja i odlaganja dokumenata:
 • Definišite politiku čuvanja i odlaganja dokumenata u skladu sa zakonskim zahtevima i potrebama vaše firme.
 • Razmislite o digitalizaciji ili uništavanju zastarelih dokumenata kako biste oslobodili prostor i smanjili zagušenje.

Ovi saveti mogu vam pomoći da organizujete i efikasno čuvate dokumente u kancelariji. Važno je prilagoditi metodologiju vašim specifičnim potrebama i preferencijama.