Reklamacije

Ukoliko imate problem sa proizvodom kupljenim putem našeg sajta, možete izjaviti reklamaciju kontaktirajući našu korisničku službu putem broja (+381) 0118500933, putem e-mail-a eshop@bajka87.rs ili kontakt forme na stranici „Kontakt„.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju neophodno je da imate dokaz o kupovini proizvoda. Uz svaku pošiljku dobićete dokumentaciju koja može poslužiti kao dokaz o kupovini. Molimo Vas da sačuvate originalnu ambalažu i dokumentaciju sve do isteka perioda od 2 godine ili dok važi garantni period.

Nakon što nam izjavite reklamaciju, mi ćemo potvrditi prijem u najkraćem roku. Odgovorićemo Vam u roku od 8 dana od prijema robe, jer tek po prijemu možemo utvrditi postojanje nedostatka. U našem odgovoru možete očekivati odluku da li je reklamacija prihvaćena, kao i konretan rok i predlog za rešavanje reklamacije. Ukoliko prihvatimo reklamaciju, rešićemo je u roku od 15-30 dana, u zavisnosti od vrste robe i rokova definisanih zakonom. Ukoliko ne prihvatimo reklamaciju (usled neadekvatnog rukovanja, pokušaja popravke od strane neovlašćenih lica i sl.), Vi ćete snositi troškove slanja robe i dijagnostike kvara. Ukoliko proizvod prestane sa radom u garantnom roku, preporučujemo da proverite servisnu mrežu ovlašćenog servisa.

Ako i dalje imate problema sa proizvodom nakon što smo rešili reklamaciju ili ako se slučajno desi da proizvod ne ispunjava vaša očekivanja, molimo vas da nas ponovo kontaktirate. Mi ćemo se truditi da vam pomognemo u rešavanju svakog problema i da osiguramo da ste zadovoljni vašom kupovinom.

Takođe, želimo da naglasimo da smo posvećeni kvalitetu naših proizvoda i usluga, i da se trudimo da proizvodi koje prodajemo budu ispravni i bez nedostataka. Međutim, ukoliko se ipak desi da se pojavi problem, molimo vas da nas kontaktirate kako bi rešili situaciju što je pre moguće.

Povrat proizvoda

Ukoliko ste se predomislili i želite da vratite proizvod ili ga zamenite sa drugim artiklom, to možete učiniti u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke popunjavanjem „Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu“. Prilikom povrata proizvoda, odnosno odustanka od kupovine kupac može, ali ne mora da navede razlog zbog kojih odustaje.

Molimo Vas da ukoliko ste odlučili da odustanete od kupovine kontaktirate nas direktno:

  • kako bi saznali razlog vašeg eventualnog nezadovoljstava i otklonili ga u saradnji sa vama;
  • ukoliko to nije moguće, postarali se da dobijete sve relevantne informacije i detalje kako bi u najkraćem roku ostvarili svoje potrošačko pravo i povraćaj novčanih sredstava;
  • učinili sve kako bi unapredili svoje poslovanje i efikasnije i kvalitetnije zadovoljili interese i želje budućih kupaca.

Postaraćemo se da u slučaju da želite da vratite kupljeni proizvod bez odlaganja u pisanom ili elektronskom obliku vam potvrdimo prijem obrasca „Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu“ i dostavimo uputstvo o načinu vraćanja proizvoda.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac, osim ukoliko izričito ne naglasimo da ćemo mi kao Prodavac snositi troškove vraćanja proizvoda.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja (u originalnoj ambalaži i bez vidljivih tragova korišćenja sa svom pratećom dokumentacijom), a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac „Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu“. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je Kupcu potvrđen prijem izjave o odustajanju, proizvod se više ne može vratiti.

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem telefona ili maila kako biste dobili informaciju o adresi na koju treba da vratite proizvod.

Nakon prijema proizvoda izvršićemo proveru da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko je proizvod oštećen ili neispravan usled neadekvatnog rukovanja (rukovanje proizvodom je prešlo nivo neophodan da se ustanovi priroda, osnovne karakteristike i funkcionalnost proizvoda i izazvalo oštećenja ili neispravnost) Kupac će biti isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda i u tom slučaju odbiće se refundacija novčanih sredstava a proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku.

Povrat novčanih sredstava izvršićemo najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustajanju. Povrat novčanih sredstava možemo odložiti dok ne primimo proizvod koji nam vraćate ili dokaz o njegovoj pošiljci. Očekivani rok za povrat sredstava je u tom slučaju 3 do 7 radnih dana od trenutka prijema proizvoda.

Povrat novčanih sredstava zavisi od načina plaćanja:

  • ukoliko je porudžbina plaćena platnom karticom, povrat sredstava biće izvršen direktnom refundacijom sredstava na platnu karticu;
  • ukoliko je porudžbina plaćena na drugi način (pouzećem, e-banking/IPS, putem uplatnice) novčana sredstva biće uplaćena isključivo na tekući račun kupca koji je naveden u obrascu „Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu“.